Ya Rofi Odo par Shmouel Ouzan Makam : Bayat • Piyout : Ya Rofi Odo
 • Shira Hadacha Page: 339
 • מילים: שלמה הלוי ז''ל
  מקאם: ביאת
  ----

  יה רופאי הודו יתעלה
  ולבי חסדו יהלל
  ולו לבדו, אשיר לכבודו
  כי גבר חסדו
  יה רופאי הודו יתעלה

  יה צור משגבי חון עלי יה
  ולשוועתי נא האזן לי
  קץ הנטמן חיש גלה לי
  ובר נפלי חיש אביר
  והוא יהיה מלך עלי יה
  ישפוט בצדק עם שבטי יה
  ולו לבדו...

  לך קויתי אל טהור,תבנה היכלי
  כונן יה רוחי ביתך, ודרור תקרא לי יה... אל
  אנא לצר תדכה, והב עזרה לי
  ולעם האיתן, פדה יה אלי

  גרש את בן האמה
  לכל הרוחות וימה
  ואשיר לך באימה
  גרש את בן האמה

  אשמור שבת יה עוזי חביב
  ובזכותו את אויבי תריב
  יה אל בך מגיני
  ולך צופה עיני
  לגרש את בן האמה
  גרש את בן האמה...

 • Date d'ajout: 2019-08-20 11:00:07

 • Inscrivez-vous ou connectez-vous pour laisser un commentaire