Ya Rofi Odo יה רופאי הודו

Samuel Madar - Ya Rofi Odo

Ecouter »

Yehezkel Tsion - Ya Rofi Odo

Ecouter »

Moché Haboucha - Petiha & Ya Rofi Odo (Bayat)

Ecouter »

Kfir Partouche - Ya Rofi Odo (Bayat)

Ecouter »

Ziv Yehezkel : Ya Rofi Odo (Analyse)

Voir »

Shmouel Ouzan : Ya Rofi Odo (Bayat)

Voir »

Yehiel Nahari : Ya Rofi Odo (Bayat) chez Hakham Chalom Cohen zatsal

Voir »

Shira Hadacha : Page 339 Source : Ya Houfi Boordo

Paroles

מילים: שלמה הלוי ז''ל
מקאם: ביאת
----

יה רופאי הודו יתעלה
ולבי חסדו יהלל
ולו לבדו, אשיר לכבודו
כי גבר חסדו
יה רופאי הודו יתעלה

יה צור משגבי חון עלי יה
ולשוועתי נא האזן לי
קץ הנטמן חיש גלה לי
ובר נפלי חיש אביר
והוא יהיה מלך עלי יה
ישפוט בצדק עם שבטי יה
ולו לבדו...

לך קויתי אל טהור,תבנה היכלי
כונן יה רוחי ביתך, ודרור תקרא לי יה... אל
אנא לצר תדכה, והב עזרה לי
ולעם האיתן, פדה יה אלי

גרש את בן האמה
לכל הרוחות וימה
ואשיר לך באימה
גרש את בן האמה

אשמור שבת יה עוזי חביב
ובזכותו את אויבי תריב
יה אל בך מגיני
ולך צופה עיני
לגרש את בן האמה
גרש את בן האמה...