Abit Ayama אביט הימה

David Shiro - Abit Ayama

Ecouter »

Source : Oulnabi Yama

Paroles

מלים: מנחם מ. מוסטאקי
לחן: ולנאבי ימה

אביט הימה-מי ישאני, 
מעל גלי ים אה אה אה אה,,,
ציון חביבי קחני, 
להדרה ולתפארתה
אביט הימה

אשוב חביבי, מגלות הנכר אה אה אה,,,
אל ארץ טובה טובה, ארץ הבחירה.
שאלתי לשלום אהובי שבציון אה אה אה,,,
אלי הראני הראני, בטובתם בשמחתם
אביט הימה.

מתי חביבי אבוא בשעריה אה אה אה,,,
לעיר היופי יופי, היא ירושלים.
בשיר תהלות, גילו אוהביה אה אה אה,,,
אלי הראני הראני, בבנינה בהדרה
אביט הימה.