Al Asham Eli Selah על אשם אלי סלח

David Shiro - Al Asham Eli Selah

Ecouter »

Source : Alachan Malich Ghirak

Paroles

מלים:מנחם מוסטאקי   לחן: עלאשאן מליש ריראק

על אשם, אלי סלח, נא לי ברחמים

את אשם אנה הסר יה, די לה בחטא נפשי

על אשם-2 לי תכפרה.

תנה פדיון יה זכיני, כפר היום את עווני-2

כי אין נסתר ונעלם מימך,

וחנון אתה, ורוצה בתשובת הדל-4

ורוצה בתשובת הדל יה לך ליבי.
ואתודה, אז לך, דמעות עיני יה,
ותשמע, כי קרוב לכל קוראיו יה, יה חביבי-3
נכלם לפניך, ולבי לך נכנע,
ומי לא יראיך,כי לא יצדק כל חי,
על אשם-2 לי כפרה .
 
יה חביב אל אין, אל אין בילתך,
מושיע מגן, פודה מצרה,
יה חביבי סלח, כי מודה ועוזב ירחם,
זכור נא,  לעם, נבחר, זכות אבותם, יה לך לבי
בבואי יום, למשפט, מה השיבה.
כעני על הפתח, ולך עין צופיה, יה חביבי-2
כל איש ונשמה, לך מלכי ישובו,
תחיש, אנא הגאולה, וטהר את לבבנו,
על אשם-2 לי תכפרה.