Ashira Lael Ashira אשירה לאל אשירה

David Shiro - Asihra Lael Ashira

Ecouter »

Source : Amira

Paroles

אשירה לאל אשירה
מלים:מנחם מ. מוסטאקי
לחן:אמירה אמורה-סייד מקאווי

אשירה לאל אשירה,כל העולם ברינה,
הארץ והרקיע, וצבא מרום יריע,
אשירה לאל אשירה, לבוחר בשירי זמרה.

ישראל שירה אומרים, למלך המלכים,
בשמחה ובטוב לבב, כל יום שירה חדשה.
חייבים אנו לומר שירה, לאדון הכל נהללה,
ולפניך אנו מודים, נשירה ונזמרה,
אשירה לאל אשירה, לבוחר בשירי זמרה.

גם משה אז שר השירה, ומרים הנביאה,
ודוד המלך בכינור, ודבורה בהר התבור,
חייבים אנו לומר שירה, לאדון הכל נהללה,
מי כמוך באלים, אנוכי לה׳ אשירה,
אשירה לאל אשירה, לבוחר בשירי זמרה